Objęcie patronatem dwumiesięcznika „Zakażenia XXI wieku”