Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych
zrzesza przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, pielęgniarki epidemiologiczne, mikrobiologów, lekarzy, pielęgniarki i położne, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich pracowników medycznych zainteresowanych tematyką kontroli, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

W ramach działalności Stowarzyszenie promuje wiedzę o prewencji i zwalczaniu zakażeń szpitalnych poprzez organizowanie szkoleń związanych z tematyką zakażeń. Współpracuje i wymienia doświadczenia z innymi stowarzyszeniami w zakresie zakażeń szpitalnych.