Nowoczesny system filtracji powietrza w obecności pacjenta – Dominik Gicala, MCPolska

Zapobieganie zakażeniom związanym z cewnikami CVC – mgr Małgorzata Krzystek-Purol

Dezynfekcja endoskopów. Nowe preparaty sporobójcze Firmy Christeyns

Wytyczne zapobiegania transmisji BCA w szpitalach – aspekty praktyczne 

Prawidłowe przygotowanie endoskopu do ponownego użycia, cz. 1

Wpływ wewnątrz- i między- szpitalnej mobilności pacjentów i personelu

Prawidłowe przygotowanie endoskopu do ponownego użycia – cz. 2

Nowe trendy w leczeniu ran – Tomasz Surdacki, Kikgel

Nowoczesne rozwiązania w leczeniu zakażeń szpitalnych – Przemysław Dalkowski, BBraun

Doświadczenie firmy Schulke w profilaktyce zakażeń – Paweł Żbikowski, Schulke