GRATULACJE

Szanowna Pani

dr n.med. Anna Szczypta

Krajowy Konsultant

w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Szanowna Pani Konsultant,

W imieniu Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych proszę przyjąć moje gratulacje z okazji powołania Pani na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Odniesiony sukces jest nagrodą za Pani zaangażowanie, pracowitość i cieszy się uznaniem Naszego Środowiska. Mam nadzieję, że nawet na tym wysokim stanowisku będzie Pani miała czas dla Małopolskiego Stowarzyszenia które zawsze w Panią wierzyło.

Moje gratulacje!

Pragnę wyrazić szczere uznanie i podziękowanie za cały okres dotychczasowej współpracy na rzecz Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych.

Życzę dalszych sukcesów zawodowych jak i osobistych.

Z wyrazami poważania

w imieniu Zarządu

Prezes 
 Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych mgr Małgorzata Krzystek-Purol