Zaproszenie na szkolenie – marzec 2018

SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych serdecznie zaprasza na kolejne szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 marca 2018. Szkolenie organizujemy w hotelu InterHouse w Krakowie przy ulicy Bratysławskiej 2.

Temat wiodący szkolenia:
NOWOCZESNA ENDOSKOPIA

W dniu 14 marca 2018 odbędzie się również Walne Zgromadzenie Członków.
Szczegółowy program szkolenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce  „AKTUALNOŚCI”. Szkolenie dedykowane jest dla przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy, mikrobiologów, pielęgniarek, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Szkolenie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, którzy opłacili bieżące składki członkowskie. Dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia, lub nie opłaciły składek członkowskich opłata za szkolenie wynosi 100 złotych. Opłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia 45 1240 4432 1111 0000 4723 3344 do dnia 10 marca 2018 roku. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za szkolenie 14 marca 2018, nazwisko i imię osoby biorącej udział w szkoleniu.

W szkoleniu można wziąć udział tylko po zarejestrowaniu się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.malopolskie-zakazenia.pl

  • osoby już posiadające swoje konto na stronie internetowej Stowarzyszenia wybierają opcję „Zapisz się” umieszczoną na stronie głównej na dole ekranu,
  • osoby nie posiadające własnego konta po wejściu przez zakładkę „LOGOWANIE” zakładają swoje konto w rubryce „Rejestracja”. Dopiero po otrzymaniu informacji od administratora potwierdzającej założenie konta, zapisują się na szkolenie wybierając opcję „Zapisz się” umieszczoną na stronie głównej.

Termin zgłoszenia udziału w szkoleniu upływa 1 marca 2018 roku, liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem:w imieniu Zarządu
Prezes
mgr Małgorzata Krzystek-Purol