Szkolenie 29.03.2017 – Zaproszenie i Harmonogram PDF

Sprostowanie:

w wersji papierowej zaproszenia podano błędny tytuł przelewu:
„Opłata za szkolenie 15 marca 2017, nazwisko i imię osoby biorącej udział w szkoleniu”
powinno być:
„Opłata za szkolenie 29 marca 2017, nazwisko i imię osoby biorącej udział w szkoleniu”
osoby, które zatutuowały przelew według błędnego wzorca, nie muszą podejmować żadnych czynności, przelew zostanie uznany jako opłata za szkolenie w dniu 29 marca 2017 roku
More on the http://www.linkreplicawatches.com/ website