Narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego

Pandemia Covid-19 – czy inne zakażenia zniknęły

Podróże i szczepienia profilaktyczne w kontekście epidemii COVID-19

Problemy pielęgniarek epidemiologicznych i możliwości ich rozwiązania w okresie pandemii Covid 19

Walka z zakażeniami o etiologii bakteryjnej w OIT w dobie pandemii Covid19

Zapobieganie zakażeniom odcewnikowym a przygotowanie miejsca wytworzenia

Biodekontaminacja pomieszczeń z wykorzystaniem technologii VHP

COVID-19 – doświadczenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, epidemiologia zakażenia

Dekontaminacja otoczenia pacjenta z Clostridioides difficile

Infodemia w COVID-19 – jak sobie z nią radzić

Informacje o projekcie CRACoV

Mikrobiologiczna diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – przegląd możliwości.

Zautomatyzowany system BC120 jako narzędzie do diagnostyki bakteryjnych zakażeń krwi