WIRUSOWE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE W POLSCE Dr med .PAWEŁ GRZESIOWSKI

Tlen singletowy jako element profilaktyki zakażeń szpitalnych mgr inż. Anna Różycka-Irzykowska

Postępy w leczeniu zakażeń wieloopornymi szczepami bakterii Gram – dodatnich w oddziałach chorób zakaźnych dr n. med. Mirosław Jawień

Ograniczanie szpitalnej transmisji pałeczek Enterobacteriacae wytwarzających karbapenemazy (CPE)

OGÓLNE ZASADY DEZYNFEKCJI Agata Kozak

Octenisept po zmianie ChPL-u Szczepan Mistarz

Gruźlica w Polsce – koniec czy początek. Krzysztof Grzesik

HCV – postępowanie z zakażonym pacjentem i postępowanie poekspozycyjne Hanna Czaja

Postępowanie z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na gruźlicę

Prewencja ZMO – elementy ekonomiki zdrowia i Bundle of Care Przemyslaw Lenartowicz

Rodzaje izolacji a Środki Ochrony Indywidualnej ( ŚOI ) lek.Jacek Majewski

Uniwersalna dekolonizacja pacjentów I Skuteczność różnych preparatów w redukcji zakażeń krwi Lek. Sławomir Gondek