Bakterie wielolekooporne (CPE) rola pielęgniarki epidemiologicznej, mgr Małgorzata Krzystek-Purol

Bezpieczna Infuzja – Jagła Agnieszka, Fresenius Kabi

Czy skróty CPE, MBL lub NDM, to tylko niewinne oznaczenia, czy ważny medyczny szyfrogram – Dr n. med. Dominika Salamon

Nowe technologie w ograniczaniu ryzyka zakażeń szpitalnych –Małgorzata Szafrańska, Drugaz

Praktyczne podejście do diagnostyki zakażeń wywołanych przez CPE oraz bakterii z rodzaju Legionella – Dr n.med. Aldona Olechowska-Jarząb

Legionella – Ofiara zmian klimatycznych czy zaniedbań, dr med. Paweł Grzesiowski