Proszę kliknąć w link do szkolenia poniżej:

Szkolenie 14.03.2018

Szkolenie 20-21.09.2018 „PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH W PRAKTYCE” NIEPOŁOMICE

Szkolenie 5.12.2018 „ZAKAŻENIA SZPITALNE TO NIE TYLKO BAKTERIE” KRAKÓW

Szkolenie 27.03.2019 „POSTĘPY W LECZENIU ZAKAŻEŃ” KRAKÓW

Szkolenie 26-27.09.2019 „ZAKAŻENIA SZPITALNE A BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW” NIEPOŁOMICE

Szkolenie  11.12.2019 „PRAKTYKA W PROFILAKTYCE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH”  KRAKÓW

Szkolenie 30.09.2021 „PANDEMIA – NOWA RZECZYWISTOŚĆ W ZAKAŻENIACH” KRAKÓW

SZKOLENIE 7.04.2022 Kontrola zakażeń szpitalnych – wyzwania w pandemii

Szkolenie 27.09.2022 „Zagrożenia epidemiczne związane z migracją ludności”

Szkolenie 20.04.2023 „Sepsa w praktyce kontroli zakażeń szpitalnych”

Szkolenie 26.10.2023 „Niebezpieczne bakterie – Legionella. Pałeczki Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy(CPE) – Rola Zespołów Kontroli, Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych” KRAKÓW”

Szkolenie 25.04.2024 „Ograniczanie transmisji zakażeń w szpitalu kierunek zmian” KRAKÓW