Szkolenie 14.03.2018

 

Szkolenie 20-21.09.2018 „PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH W PRAKTYCE” NIEPOŁOMICE

—–20.09.2018—–

BBraun Nowe rozwiązania w dezynfekcji

BBraun RTU

Drugaz Czy potrafimy dbać o czystość mikrobiologiczną w placówkach

GREENPOL Dezynfekcja metodą zamgławiania

Grzesiowski POROZUMIENIE STOWARZYSZEN

J.Pokorski Medyczne zdarzenia niepożądane

Mcpolska Dezynfekcja Sporobójczej

—–21.09.2018—–

3M Zewnątrzkanałowe i wewnątrzkanałowe zakażenia krwi związane

Beata Kowalska-Krochmal stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej

Schulke Zapobieganie zakażeniom szpitalnym związanych z pacjentem i jego otoczeniem

SKAMEX Gotowe strzykawki z solą fizjologiczną

Stanisław Kłek Żywienie pozajelitowe

Tomasz Ozorowski – Zarządzanie ryzykiem

Wojkowska-Mach Niedojrzałość powłok skórnych noworodków z bardzo małą masą urodzeniową a kontrola zakażeń

 

Szkolenie 5.12.2018 „ZAKAŻENIA SZPITALNE TO NIE TYLKO BAKTERIE” KRAKÓW

aplikacja i-wound

Aplikacja MEDICHECK

Dezynfekcja powierzchni w placówkach służby zdrowia MEDISEPT

Krzysciak.Grzyby.HAI.mini

Wyroby medyczne jako wsparcie w kontroli zakażeń na sali operacyjnej_Mercator Medical

Dezynfekcja i dezynsekcja GREENPOL

Komora dekontaminacyjna

Pasożyty jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych

Skuteczna dezynfekcja skóry przed zabiegami

Wirusy pokarmowe jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych

Zawadzka. Wirusy przenoszone drogą krwi jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych

ZAWADZKA.-Wirusy-oddechowe-jako-czynniki-etiologiczne-zakażeń-szpitalnych

 

Szkolenie 27.03.2019 „POSTĘPY W LECZENIU ZAKAŻEŃ” KRAKÓW

Urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń Dominik Gicala

Schulke w terapii ran Paweł Żbikowski

Roszczenia wykonawców w trakcie trwania postępowania przetargowego Łukasz Czaban

Profilaktyka i terapia zakażeń Dr n. med. Tomasz Ozorowski

Bezigłowe zawory dostępu naczyniowego lek. med. Sławomir Gondek

 

Szkolenie 26-27.09.2019 „ZAKAŻENIA SZPITALNE A BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW” NIEPOŁOMICE

WIRUSOWE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE W POLSCE Dr med .PAWEŁ GRZESIOWSKI

Tlen singletowy jako element profilaktyki zakażeń szpitalnych mgr inż. Anna Różycka-Irzykowska

Postępy w leczeniu zakażeń wieloopornymi szczepami bakterii Gram – dodatnich w oddziałach chorób zakaźnych dr n. med. Mirosław Jawień

Ograniczanie szpitalnej transmisji pałeczek Enterobacteriacae wytwarzających karbapenemazy (CPE)

OGÓLNE ZASADY DEZYNFEKCJI Agata Kozak

Octenisept po zmianie ChPL-u Szczepan Mistarz

Gruźlica w Polsce – koniec czy początek. Krzysztof Grzesik

HCV – postępowanie z zakażonym pacjentem i postępowanie poekspozycyjne Hanna Czaja

Postępowanie z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na gruźlicę

Prewencja ZMO – elementy ekonomiki zdrowia i Bundle of Care Przemyslaw Lenartowicz

Rodzaje izolacji a Środki Ochrony Indywidualnej ( ŚOI ) lek.Jacek Majewski

Uniwersalna dekolonizacja pacjentów I Skuteczność różnych preparatów w redukcji zakażeń krwi Lek. Sławomir Gondek