Zaproszenie na Konferencję Naukowo-Szkoleniowej PSPE połączoną z XXVI Zjazdem w dniach 18-20.03.2024r. we Wrocławiu.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej połączonej z XXVI Zjazdem.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20.03.2024r. we Wrocławiu.

Logowanie przez załączony link.

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a27e2d83-c818-4e1b-991a-49fe101ef14a

Do zobaczenia we Wrocławiu

Z poważaniem Zarząd PSPE

Z wyrazami szacunku

Biuro Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych