SPOTKANIE STOWARZYSZEŃ

Szanowni Państwo,

 

Pragnę poinformować, że w dniach 02-03. 02. 2018r. w Warszawie odbyło się spotkanie Stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką zakażeń szpitalnych:

  • Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych,
  • Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych,
  • Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej,
  • Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych,
  • Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa,
  • Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej.

Celem spotkania było określenie priorytetów w systemie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi oraz przygotowanie w najbliższej przyszłości wytycznych dotyczących kierunku nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi w Polsce.

 

Z poważaniem

W imieniu Zarządu

Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia

Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń szpitalnych

mgr Małgorzata Krzystek-Purol