O Nas

Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych
zrzesza przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, pielęgniarki epidemiologiczne, mikrobiologów, lekarzy, pielęgniarki i położne, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich pracowników medycznych zainteresowanych tematyką kontroli, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych copy watches. http://www.expresssgiftz.com/

W ramach działalności Stowarzyszenie promuje wiedzę o prewencji i zwalczaniu zakażeń szpitalnych poprzez organizowanie szkoleń związanych z tematyką zakażeń. Współpracuje i wymienia doświadczenia z innymi stowarzyszeniami w zakresie zakażeń szpitalnych. www.expresssgiftz.com http://www.www.watchesko.com/ www.watchesko.com http://www.inwatchesreplica.com/ www.inwatchesreplica.com

Aktualności