Małopolskie Stowarzyszenie  
   
 
Informacje ogólne Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych
  • REGON: 120143092
  • NIP: 945-20-52-980
  • Nr konta: 45124044321111000047233344
Adres: ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
stowarzyszenie@malopolskie-zakazenia.pl
Zarząd

Prezes: Małgorzata Krzystek-Purol
Z-ca Prezesa:Marian Ciążyński
Z-ca Prezesa: Monika Pomorska-Wesołowska
Sekretarz: Bożena Burzyńska
Skarbnik: Danuta Pabian


Komisja rewizyjna Przewodniczący: Nela Łabińska
Członek: Bożena Pustułka
Członek: Elżbieta Staszków
 
 
Copyright © 2005-2015 Wojciech Baran. Wszelkie prawa zastrzeżone.